Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Woningen en tuinen


Verlichting bij woningen

De burgers van de gemeente Westerveld hebben zelf soms ook licht in de buitenruimte, zoals een lamp bij de voor- of achterdeur en tuinverlichting. De gemeente vraagt hen om bewust te verlichten

  1. verlicht buiten alleen als het echt nodig is
  2. schakel eventuele sfeer- en tuinverlichting ′s nachts uit
  3. gebruik bewegingsmelders, tijdschakelaars of daglichtsensoren
  4. stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht
  5. gebruik minder fel licht, met een zo laag mogelijk vermogen en een zachte kleur

woonservicecentrum weverlaan Dwingeloo

Foto: In een verder donkere omgeving kan een enkele felle lichtbron zeer opvallen. 

Jaarlijkse Nacht van de Nacht

Elk jaar benut de gemeente de Nacht van de Nacht om Bewust Verlichten en de schoonheid van de nacht op de agenda te zetten. Waar mogelijk wordt de aanlichting van kerken en andere gebouwen uitgeschakeld. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting niet uitgeschakeld in de Nacht van de Nacht.

Ieder jaar weer kunnen alle burgers meedoen door:

  • hun eigen verlichting uit te schakelen
  • deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door diverse (natuur)verenigingen

Gemeentelijk beleid

De beleidsnota Duurzaam Westerveld (2012) heeft energiebesparing als speerpunt en het verminderen van lichtpunten en de overstap naar LED is als één van de uitvoeringsprojecten opgenomen.

Veel lichtbronnen kunnen niet in directe zin door burgers maar ook niet door de gemeente worden beïnvloed. Het nieuwe beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte is een startpunt voor de gemeente Westerveld om een stapje verder te gaan richting andere partijen. Gewoon gesprek gaan, bewust en enthousiast maken, binnen het werk dat de gemeente al doet met haar samenwerkingspartners zoals sportverenigingen, bedrijvenverenigingen en woningcorporaties.

horizontale beamer bij woonhuis

Foto: Deze foto (elders in het land) toont dat er ook bij particulieren kansen liggen voor bewuster verlichten. Deze horizontale beamer is wel een uitzondering.