Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Hoofdstructuur


De hoofdstructuur bestaat uit de hoofdroutes. Dit zijn overwegend wegen binnen de kom (waar 50 km/uur mag worden gereden) en hoofdaders die de verschillende kernen met elkaar verbinden. Hierbij staat de vervoerfunctie voorop. De wegen worden gebiedsontsluitingswegen genoemd. Deze factsheet gaat over de gebiedsontsluitingswegen binnen of aan de rand van de bebouwde kom. Klik hier voor wegen in het buitengebied. Langs de hoofdstructuur is niet alleen openbare verlichting maar ook terrein- en gebouwverlichting van particulieren en bedrijven zichtbaar.

Gemeentelijk beleid - hoeveel licht

De gemeente kiest ook op doorgaande wegen voor een bescheiden verlichtingsniveau (Openbare Verlichting op Maat). De verlichting wordt op een passend niveau aanlegd, waarbij de landelijke adviesrichtlijn ROVL-2011 als richtsnoer wordt gebruikt maar voor een lagere verlichtingsklasse kan worden gekozen. De gemeente kiest in principe voor wit licht binnen de bebouwde kom.

Door te dimmen in stapjes vanaf 22 uur en armaturen te kiezen die het licht goed op het wegdek richten, geeft de gemeente invulling aan Bewust Verlichten: verlichten op maat, passend bij de situatie, en rekening houdend met energieverbruik en lichtvervuiling.

entree Wapse Wapse doorgaande weg

Foto: Gebogen lantaarnpalen vormen de entree van Wapse. Het armatuur straalt het witte licht goed naar beneden. Vanaf de zijkant is er geen lamp zichtbaar. Lantaarnpalen staan om en om op deze doorgaande weg en verlichten het fietspad mee.  

Gemeentelijk beleid - hoe gelijkmatig

Niet alleen de verlichtingssterkte is van belang. De gemeente is van mening dat vooral de gelijkmatigheid van verlichting (en de lichtkleur) de verkeersveiligheid en het straatbeeld bepaalt. De gelijkmatigheid is de mate waarin het licht egaal verspreid is over het wegdek. De gemeente streeft naar een voldoende gelijkmatige verlichting op momenten dat lantaarnpalen worden geplaatst of verplaatst.  

Rotondes

Op rotondes kiest de gemeente voor een relatief hoge gelijkmatigheid in verband met de verkeersveiligheid. Ook wordt er vaak passieve markering toegepast in de vorm van reflecterende borden. Rotondes zijn daardoor van een afstand goed zichtbaar en de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. 

rotonde van Swietenlaan Frederiksoord

Foto: Op deze rotonde is de reguliere bewegwijzering en belijning gebruikt zonder extra markering Majoor van Swietslaan Frederiksoord).