Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Centrum


In de centrumgebieden in de kernen van Westerveld zijn toerisme, horeca en detailhandel geconcentreerd. Er zijn verschillende lichtbronnen zichtbaar. De belangrijkste zijn:

 • openbare verlichting
 • etalageverlichting
 • aangelichte gevels
 • reclames
 • terrasverlichting

Brink Dwingelo

Foto: Diverse dorpskernen worden met rondstralende ′nostalgische′ armaturen verlicht. In centrumgebieden wordt het straatbeeld in de late avond vooral bepaald door verlichte etalages en gevels en horecagelegenheden (Brink, Dwingeloo).

Gemeentelijk beleid voor Openbare Verlichting

De gemeente kiest in centrumgebieden voor:

 • Voldoende gelijkmatigheid. Dit betekent dan het licht zo goed mogelijk verdeeld wordt over de straat en er weinig donkere vlekken zijn tussen de lantaarnpalen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en voor het uitgaanspubliek. 
 • Een bescheiden verlichtingssterkte omdat dit past bij de omgeving en mensen hier ook aan gewend zijn. 
 • Armaturen met een ′nostalgische′ uitstraling zoals in Dwingeloo en vanaf 2016 ook in dorpskern Diever en Vledder en in Wilhelminaoord bebouwde gedeelte doorgaande weg. 

Moleneind Diever

Foto: Deze weg door de kern van Diever heeft een functie als respectievelijk doorgaande weg de kern in, woonstraat en in het centrum als winkelstraat. De verlichtingssterkte is hoog en de omgeving wordt meeverlicht (Moleneinde).

Reclame

In Westerveld is er op dit moment nog geen sprake van overmatige lichtreclame. De gemeente wil dit voorkomen en toetst reclame-uitingen aan haar beleid voor welstand en reclame. In de Reclamenota (2011) staat:

 • Geen knipperende verlichting op of aan gevels;
 • Verlichte reclame mag geen hinder voor de omgeving opleveren (dit betekent dat de sterkte van de verlichting (lux) beperkt dient te zijn);
 • Permanente reclame los van gevel: verlichting niet bewegen of knipperen;
 • Reclame aan of bij een beschermd monument/ dorpsgezicht is niet toegestaan in nieuwe gevallen. In bestaande gevallen mag gevelreclame niet worden vervangen door verlichte- of aangelichte reclame-uitingen;
 • De APV vergunningplicht voor het plaatsen van lichtreclame is per 1 juli 2010 vervallen. Echter, op grond van het “Licht- en duisternisplan 2011-2015” wordt ernaar gestreefd dat de gemeente Westerveld één van de donkerste gemeenten in Nederland blijft;
 • Voor inrichtingen geldt de zorgplicht van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ook voor het voorkomen van lichthinder.

supermarkt Dwingeloo 

Foto: Dit type verlichting valt op in de omgeving. De gemeente verzoekt gebouweigenaren om hun eigen verlichting te bekijken op de functie ervan gedurende de avond en gedurende de nacht.

Etalages, winkels, gevelverlichting

Veel winkels laten ’s nachts hun verlichting branden in de winkel, de etalage en/of op de gevel. Deze verlichting is soms feller dan de openbare verlichting van de gemeente en valt in die gevallen erg op. Na sluitingstijd wordt de sfeer in het centrum mede bepaald door de verlichting van winkels.

Het laten branden van de verlichting heeft meerdere redenen:

 • Inbraakpreventie. Verlichting als inbraakpreventie is alleen zinvol als er mensen in de buurt zijn die reageren bij inbraak. Inbrekers kunnen bovendien baat hebben bij licht. Alternatieven zijn een alarminstallatie of een lamp die alleen aanspringt als er beweging is (bewegingsmelder). Bewakingscamera’s hebben tegenwoordig weinig licht nodig om goed te functioneren.
 • Het aanprijzen van producten. Op tijden dat er mogelijke kopers langslopen, is etalageverlichting een deel van de marketingstrategie van winkels. Vaak is het in de late avond en nacht mogelijk om op geen of minder verlichting over te schakelen. 

restaurant Dwingelo horeca dwingelo 2 horeca Vledder brinkzicht Dwingeloo 

Oproep aan winkels en horeca

De gemeente vraagt eigenaren van winkels en andere bedrijven in het centrumgebied mee te helpen aan duurzaamheid, leefbaarheid en de gewenste sfeer. Ze vraagt hen bewust te verlichten door:

 • te kiezen voor energiezuinige verlichting met een laag vermogen
 • verlichting goed te richten op wat er verlicht moet worden
 • verlichting uit te schakelen of te dimmen in de late avond en de nacht

Deze maatregelen verkleinen het contrast met de openbare verlichting en vergroten de verkeersveiligheid. Een centrumgebied met bewuste verlichting oogt prettiger voor passanten maar ook voor potentiële klanten.