Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Dimmen


Dimmen van wegverlichting

In algemene zin geldt, dat als er meer verkeer is, er een hoger lichtniveau gewenst is. Dit komt omdat de rijtaak ingewikkelder is als het druk is op de weg. ′s Avonds laat en ′s nachts, als er weinig verkeer is, is er minder licht nodig. Door te dimmen kun je de hoeveelheid licht afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Voordelen zijn:

 • minder energieverbruik
 • minder lichthinder en lichtvervuiling
 • lampen gaan langer mee
 • de hoeveelheid licht is afgestemd op de behoefte van dat moment

Onderstaande foto′s geven een doorgaande weg weer die verlicht is op 100% en 70% verlichtingssterkte. Weggebruikers hebben over het algemeen geen last van dimmen. Sterker nog, de ervaring leert dat ze het verschil niet opmerken. Kennelijk is minder licht in veel gevallen voor de weggebruiker ook voldoende. 

ongedimd foto philips naar 70 proc lichtniveau gedimd

Foto′s: doorgaande weg met respectievelijk 100% en 70% verlichtingssterkte. Belangrijk is dat het wegverloop en het verkeer voldoende zichtbaar zijn. (foto′s beschikbaar gesteld door Philips/Indal)

Statisch dimmen en dynamisch dimmen

Er zijn twee soorten dimsystemen voor wegverlichting.

1. Statisch dimmen

Dit betekent dat op vaste momenten het licht wordt teruggedimd en ’s morgens desgewenst weer wordt opgeschakeld. De meerkosten van een statisch dimsysteem worden bij hogere vermogens terugverdiend door het lagere stroomverbruik en doordat de lampen langer meegaan. De gemeente Westerveld past dit systeem toe.

2. Dynamisch dimmen

De hoeveelheid licht wordt continu aangepast op hoeveel verkeer er op dat moment is. Ook worden de weersomstandigheden meegenomen. De gemeente of provincie kan zelf de hoeveelheid licht opschakelen, bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden. Dit systeem is vooral nuttig op wegen waar de verkeersdrukte sterk varieert. Het is veel duurder in de aanschaf en complex qua technologie dan statisch dimmen. Dit systeem wordt niet door Westervevld toegepast.

Gemeentelijk beleid dimmen

De gemeente kiest ervoor om bij natuurlijke vervangingsmomenten dimbare verlichting toe te passen.

Argumenten voor dimmen

 • de gemeente wil onnodig licht(vervuiling) en energieverbruik voorkomen en hierin het goede voorbeeld geven (bewust verlichten en H3)
 • de ervaring is dat bewoners en weggebruikers het verschil niet zien tussen de gedimde en ongedimde situatie
 • de gemeente streeft naar een voldoende gelijkmatige verlichting. Dimmen van de verlichting heeft geen negatieve impact op de gelijkmatigheid van verlichting, het verlaagt alleen de verlichtingssterkte
 • als de verlichting volledig uitgeschakeld kan worden in de nachtelijke uren, dan verdient dit de voorkeur

Kosten van dimmen

 • de meerkosten van dimmen verdienen zich in veel situaties terug door de besparing in energiekosten en de levensduurverlenging van de verlichting
 • Westerveld dimt alleen als de ′total cost of ownership′ positief is (dus alle kosten en opbrengsten over de gehele levensduur overwegende)
 • de verwachting is in de nabije toekomst dat alle armaturen, ook die met lage vermogens, standaard met dimmer zijn uitgerust

Dimregime

De gemeente dimt volgens een vast schema:

 • tot 22.00 uur: lichtniveau 100% 
 • van 22.00 tot 0.00 uur: lichtniveau 70% 
 • van 0.00 tot 5.00 uur: lichtniveau 50% (gemeente test dimmen tot 30% uit in woonwijken)
 • vam 5.00 tot 6.00 uur: lichtniveau 70%
 • vanaf 6.00 uur, in de winterperiode: lichtniveau 100% 

dimregime 3a