Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Fietspaden


Fietspaden, fietsroutes & veiligheid

Sommige fietspaden zijn verlicht, andere niet. Bij de keuze voor het verlichten van fietspaden spelen twee zaken:

 1. verkeersveiligheid en rijcomfort
 2. het gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) en overzicht

De verkeersveiligheid geldt met name als er in beide richtingen op het pad gefietst mag worden, bij fietstunnels en andere gevaarlijke situaties zoals kruisingen. Hetzelfde geldt voor zogenaamde ′fietssuggestiestroken′ op de hoofdrijbaan.

Bij sociale veiligheid is het aspect van schijnveiligheid van belang. Licht op zichzelf maakt niet veilig, ook al kan het wel een veilig gevoel geven. Voor echte veiligheid is de aanwezigheid van andere weggebruikers en sociale controle noodzakelijk. Het is daarom raadzaam om fietsers (als het donker is) te stimuleren om van dezelfde route gebruik te maken.

fiets suggestie strook LED Westerveld 

Foto: Deze weg is voorzien van rode fietssuggestiestroken. Vlakke LED armaturen zijn gebruikt om de weg te verlichten en de omgeving zo donker mogelijk te houden. De verlichting is op gelijkmatige maar wel grotere afstand van elkaar geplaatst. (locatie: Boergrup, Vledderveen).

Gemeentelijk beleid binnen de bebouwde kom

Ook als het gaat om fietspaden kiest de gemeente Westerveld voor bewust verlichten: 

 • binnen de bebouwde kom zijn de fietspaden in principe verlicht
 • fietspaden (en voetpaden) door parken en andere groene gebieden worden alleen verlicht als ze deel uitmaken van een doorgaande route. Recreatieve paden worden namelijk vooral overdag gebruikt. Verlichting zorgt niet voor sociale veiligheid als er geen sociale controle is
 • indien mogelijk worden fietspaden meeverlicht met de hoofdrijbaan, zodat er geen extra lantaarnpalen nodig zijn
 • de gemeente overweegt om langs enkele weinig gebruikte fietspaden de verlichting in de nachtelijke uren uit te schakelen
 • bij nieuwe fietspaden wordt gekozen voor moderne armaturen waarbij het licht goed op het wegdek is gericht en de lichtvervuiling minimaal is

Gemeentelijk beleid voor fietspaden en -routes buiten de bebouwde kom

Er zijn 2 soorten fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom:

 1. Recreatieve fietspaden. Deze worden niet verlicht. Ze worden vooral overdag en tijdens de zomermaanden gebruikt en er is geen sprake van sociale controle in de avond en nacht. Ook liggen ze vaak in een gebied dat de gemeente donker wil houden zoals in bos- en natuurgebieden.
 2. Utilitaire fietspaden en veelgebruikte fietsroutes worden op termijn allemaal oriënterend verlicht. Oriënterend houdt in dat de lantaarnpalen op grotere afstand van elkaar staan op cruciale plekken zodat het verloop van het fietspad te zien is. 

Over de uitvoering: 

 1. Het doorvoeren van oriënterende fietspadverlichting vindt gefaseerd plaats gedurende meerdere jaren. Dit hangt af van wanneer er werkzaamheden zijn gepland en wat de staat is van de huidige verlichting. Op dit moment (situatie 2015) is ieder fietspad verschillend verlicht, variërend van volledig onverlicht tot oriënterend tot volledig gelijkmatig verlicht. 
 2. Soms wordt een fietspad mee-verlicht door de lantaarnpalen langs de hoofdrijbaan. De gemeente geeft er de voorkeur aan om in het buitengebied de verlichting langs de hoofdrijbaan te verwijderen en oriënterende fietspadverlichting te plaatsen.

fietspad buiengebied onverlicht overdag Bosweg Diever  

Foto: De gemeente verlicht geen recreatieve fietspaden, fietspaden door natuurgebieden en fietspaden waar te weinig sociale controle is (foto: Bosweg, Diever)

fietspad groen licht Frederiksoord Westerveld vledderweg frederiksoord

Foto: Hoofdrijbaan is niet verlicht maar het fietspad wel met deels oude armaturen met wit licht, deels met nieuwe armaturen met groen licht (Vledderweg nabij Frederiksoord).

middenweg vledder schemer middenweg vledder late avond

Foto: Dit doorgaande fietspad is met nieuwe groene LED verlicht terwijl de hoofdrijbaan onverlicht is (Middenweg, Vledder naar Vledderveen).