Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Storingen en onderhoud


Storingen

Een storing aan de openbare verlichting kunt u melden aan de gemeente (telefoonnummer: 14 0521 zonder netnummer). U kunt ook een email sturen naar info@gemeentewesterveld.nl. Wilt u bij uw melding het nummer van de bewuste lantaarnpaal en de straatnaam doorgeven? Buiten kantooruren kunt u dringende meldingen doorgeven aan de piketdienst via telefoonnummer 06-55763037.

De storing wordt zo mogelijk binnen 10 werkdagen verholpen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, handelt de gemeente natuurlijk per direct en is de storing uiterlijk binnen 24 uur verholpen. 

Storingen aan het kabelnet worden door de gemeente gemeld bij het kabelbedrijf. Het verhelpen hiervan is afhankelijk van de aard en omvang van de ondergrondse storing. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het ondergrondse deel van de verlichting tot aan de aansluiting in het luikje van de lichtmast. Dergelijke storingen kunnen niet altijd binnen 10 werkdagen worden opgelost. Voor het zoeken van bijvoorbeeld een breuk in de kabel is geavanceerde apparatuur nodig die niet altijd direct beschikbaar is.

In het najaar is het aantal storingsmeldingen altijd relatief hoog omdat het vroeger donker wordt en het meer opvalt wanneer verlichting niet werkt.

Hoe uw gemeente en de netbeheerder samenwerken, kunt u zien in dit filmpje van Enexis. Bijbehorende website geeft meer informatie vanuit de netbeheerder. U kunt op de site ook recente storingen opzoeken die bij de netbeheerder bekend zijn. De bovengrondse storingen die de gemeente zelf afhandelt, staan niet in het systeem.

Onderhoud

De gemeente voert onderhoud uit voor een goede kwaliteit en levensduur van de openbare verlichting. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan bijvoorbeeld:

  • schoonhouden en schilderen van de mast
  • schoonhouden van het armatuur
  • het vervangen van defecte lampen en overige onderdelen van het armatuur

De gemeente vervangt bij conventionele verlichting alle lampen in één keer. Door deze groepsremplace, hoeft de gemeente minder vaak een hoogwerker te sturen voor een vervanging aan één enkele mast. Bij LED verlichting is er geen tussentijdse vervanging van de lamp nodig.

De gemeente voert haar beheer en onderhoud uit op basis van het principe van bewust verlichten. Dit betekent dat bij aanleg en vervanging van verlichting, niet wordt uitgegaaan van de standaarden en automatismen maar steeds de omgeving wordt meegenomen in de afweging. Bij het kiezen van armaturen, vermogens en dimregimes, is het uitgangspunt steeds:

  • alleen verlichting (terug)plaatsen waar nodig
  • voldoende maar niet teveel licht plaatsen qua verlichtingssterkte en gelijkmatigheid
  • bekijken of de situatie op de locatie in kwestie is veranderd waardoor andere keuzes mogelijk zijn (lichter wegdek of alle gevels gerenoveerd met lichter materiaal? Dan kan er misschien minder licht worden geplaatst!)
  • het juiste armatuur kiezen waardoor alleen die delen van de openbare ruimte worden verlicht waar dat gewenst is.

defect mastluikje

Foto: defect mastluikje

Aanpassingsverzoeken

Bij een verzoek tot aanpassing aan de openbare verlichting in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw verzoek. Kosten voor een eventuele verplaatsing zijn in principe voor rekening van de aanvrager. Wanneer sprake is van een reconstructie van de openbare ruimte kunnen wensen met betrekking tot het verplaatsen worden meegenomen.