Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Reclame


Landelijke trend

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker wordt verlichting gebruikt om deze reclame extra te laten opvallen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en kiezen daarom voor steeds meer en fellere lichtreclames.

Voorheen werden lampen gebruikt om borden of posters aan te lichten. Nu zijn er meestal lichtbakken waarbij het licht van binnenuit naar buiten straalt. Door de komst van nieuwe technieken zoals LED zijn er steeds meer lichtkleuren en wordt vaker knipperend licht toegepast.

Op zichtlocaties, zoals langs provinciale en rijkswegen, is vaak meer lichtreclame, die bovendien de hele nacht aan staat. Deze verlichting kan storend zijn voor de weggebruikers. 

In Westerveld komen losstaande lichtbakken relatief weinig voor. Wel verlichten diverse bedrijven hun bedrijfsnaam, lichten ze hun gevel aan of straalt er licht uit het gebouw, de etalage of de showroom. Dit zijn ook vormen van promotie.

reclamebord verlicht Dwingeloo reclame Westerveld

Gemeentelijk beleid en regelgeving

In Westerveld is er op dit moment nog geen sprake van overmatige lichtreclame. De gemeente wil dit voorkomen en toetst reclame-uitingen aan haar beleid voor welstand en reclame. In de Reclamenota (2011) staat:

 • lichtreclames in principe niet toelaatbaar in buitengebied
 • geen knipperende verlichting op of aan gevels
 • verlichte reclame mag geen hinder voor de omgeving opleveren (dit betekent dat de sterkte van de verlichting (lux) beperkt dient te zijn)
 • bij kleine praktijk of bedrijf-aan-huis slechts onverlichte reclame-uiting
 • permanente reclame los van gevel: verlichting niet bewegen of knipperen
 • reclame aan of bij een beschermd monument/ dorpsgezicht is niet toegestaan in nieuwe gevallen. In bestaande gevallen mag gevelreclame niet worden vervangen door verlichte- of aangelichte reclame-uitingen
 • reclame op particuliere grond gericht naar openbare weg: niet knipperen of bewegen
 • lichtreclame aan lichtmasten kan worden toegestaan op of langs (hoofd)ontsluitingswegen maar niet knipperen of wisselende teksten
 • bij sportvelden geen verlichte/reflecterende reclames toegestaan.
 • de APV vergunningplicht voor het plaatsen van lichtreclame is per 1 juli 2010 vervallen. Echter, op grond van het “Licht- en duisternisplan 2011-2015” wordt ernaar gestreefd dat de gemeente Westerveld één van de donkerste gemeenten in Nederland blijft
 • voor inrichtingen geldt de zorgplicht van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ook voor het voorkomen van lichthinder.

Dwingeloo

Foto: Deze lampen zijn deels functioneel, deels ter promotie. De gemeente verzoekt ondernemers om de functie van de lampen in de avond en in de nacht te bekijken. Wellicht is uitschakelen, werken met aanwezigheidsdetectie of dimmen een mogelijkheid om in de late avond en nacht de hoeveelheid licht beter af te stemmen op de omgeving.

Wat doet de gemeente bij excessieve reclameverlichting?

Bij hinderlijke verlichting, licht/landschapsvervuiling of anderzins excessieve verlichting in relatie tot de omgeving gaat de gemeente met het betreffende bedrijf in gesprek. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kan de gemeente ervoor kiezen om voor dit bedrijf een maatwerkvoorschrift met technische aanpassingen op te stellen. De gemeente benut hiervoor de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van lichthinder (vernieuwd in 2015).

reclamezuil 

Foto: Platform Lichthinder. Reclamezuilen zoals deze zijn in onze gemeente niet toegestaan. Andere vormen van reclame zijn wel bespreekbaar. Voorwaarden daarbij kunnen zijn: minder lichtuitstoot en dimmen in de nachtelijke uren.

Reclames in bushokjes en aan lantaarnpalen

Bushokjes worden door een commerciële partij geëxploiteerd waarbij ruimte is voor verlichte reclames. In overleg tussen gemeente en exploitant worden afspraken gemaakt over energiezuinige lampen en het uitschakelen van de reclameverlichting in de late avond en de nacht. 

Het bushokje langs de provinciale weg in Wilhelminaoord komt onder gemeentelijk beheer. Er wordt een lantaarnpaal bij geplaatst waar naar keuze de lichtknop kan worden ingedrukt. Na 15 minuten schakelt de verlichting automatisch uit.

bushokje Waspe Westerveld 

Foto: Dit bushokje in Wapse is niet voorzien van reclame. Wel blijft het licht aan ook als er het gehele weekend geen bus langskomt. Het informatiebord kan worden voorzien van een gerichte lamp met aanwezigheidsdetectie aangezien de openbare verlichting het busplatform al verlicht.