Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Paardenbakken


Ook in de gemeente Westerveld hebben steeds meer mensen paardrijden als hobby. Dit is overdag te zien maar ook in de avonduren. Dan zijn de verlichte paardenbakken goed zichtbaar in het open landschap. Het aantal uren dat het licht brandt, is bij een particuliere paardenbak vaak niet groot. Bij een grotere manege kan dit oplopen tot hele avonden.

Eigenaren van paardenbakken kunnen hun steentje bijdragen door direct na het paardrijden de lampen uit te schakelen. Ook kunnen ze kiezen voor lampen die:

  • goed gericht zijn op de bak, zodat deze zo min mogelijk licht ernaast uitstralen
  • het juiste vermogen hebben, dus niet meer licht geven dan nodig

paardenbak dalfsen

Foto: een verlichte paardenbak in een andere gemeente

Gemeentelijk Beleid

Paardenbakken zijn kunnen opvallende elementen in het landschap zijn door hun ligging en materiaalgebruik. Als gevolg van de aanwezigheid van verlichting kan er sprake zijn van hinder voor omliggende woningen in de avonduren. Paardenbakken moeten daarom goed ingepast worden in het landschap overeenkomstig het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan gemeente Westerveld.

Voor de aanleg van een paardenbak is een omgevingsvergunning vereist volgens het Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld (2012). Deze vergunning wordt alleen verleend voor eigen hobbymatig gebruik. De lichtmasten moeten worden geplaatst direct grenzend aan de paardenbak. Het Bestemmingsplan staat geen onevenredige lichthinder toe. Er mogen maximaal 4 lichtmasten worden gebruikt met een bouwhoogte van max 5 meter, waarbij de lichtuitstraling goed gericht moet zijn.

  paardenbak lemelerveld dalfsen

Foto: een eigenaar van een paardenbak kan de impact op het omringende landschap verminderen door licht goed te richten en tijdig uit te schakelen wanneer de bak niet in gebruik is. (Foto van een andere gemeente)