Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Landelijk beleid

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

 • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
 • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

Besparing in de gemeente

Het is niet voor iedere gemeente technisch én financieel haalbaar om zo′n grote besparing te realiseren. Wel is het altijd mogelijk om te besparen, want een gemeente gebruikt veel energie. Naast warmte gebruikt zij stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembad en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post.

In 2011 verbruikte de openbare verlichting van de gemeente Westerveld ongeveer 660 MWh, dat is ongeveer evenveel stroom als 190 gemiddelde Nederlandse huishoudens. 

Doelstelling van het Licht en Duisternis beleid (2011) is om een energiebesparing van 30% te realiseren in de periode tot 2020. Er is al 12% besparing behaald in de periode tot 1 januari 2015.  

Deze besparing is behaald door:

 • vermindering van het aantal lantaarnpalen (deels door herschikking)
 • energiezuinigere lampen
 • dimmen of in de nacht uit te schakelen
 • minder uren verlichting per jaar door aanpassing van de in/uitschakeltijden in overleg met de andere gemeenten in Overijssel en Drenthe

aardbol klimaat ijsbeer

Hoe bespaart de gemeente energie in de komende beleidsperiode?

De gemeente gaat verder met het verminderen van het energieverbruik voor openbare verlichting door:

 • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
 • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
 • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
 • een laag vermogen te gebruiken (Openbare Verlichting op maat)
 • efficiëntere lichtbronnen te gebruiken waar dit passend is, zoals LED
 • dimmen van de verlichting waar dit kan qua veiligheid en de meerkosten minimaal zijn
 • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur

Duurzame Materialen

Gemeente Westerveld vindt materiaalverbruik een belangrijk aandachtspunt. Bij het beoordelen van de duurzaamheid wordt naar de gehele cyclus gekeken van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat hierbij vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonne energie

Het is goed mogelijk om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonne energie. Dit is een mooie oplossing op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals in het buitengebied, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc. Deze duurzame techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe electriciteitskabel aan te leggen

zonnemast overdag foto van mijn energiefabriek zonnemast nacht foto van mijn energiefabriek

Foto: Straatlantaarns op zonne energie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)